Friday, 11 May 2018

शब्द शब्द खेळती मस्त
शब्द शब्द कधी स्वस्थ
शब्द शब्द ती करी बंदिस्त
शब्द शब्द हे तिचे दोस्त

शब्दांशी तिचे नाते अव्यक्त
शब्दांस  देई ती अस्तित्व
शब्दांत तिचे सापडे स्वत्व
शब्दांवर तिची सगळी भिस्त
शब्द शब्द कवितेत बद्ध
शब्द शब्द तिच्यावर लुब्ध
शब्द शब्द (तिचे) सगळे मुग्ध
शब्द शब्द  (तिचे) करीती स्तब्द

शब्द जमुनी आले
शब्द शब्द गीत झाले
शब्द शब्द गुंफून सारे
शब्द शब्द व्यक्त झाले


No comments:

Post a Comment